Online přihlášení

Uzávěrka přihlášek: 22.11.2018

                                                                                   Spuštění přihlášek od 3.9.2018

Každý závodník svým přihlášením zároveň stvrzuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji viz.: GDPR